Nicaragua Brigade

In 2020 maakt de groep weer een reis naar Nicaragua. Uw bijdrage helpt de kinderen met een beperking in de sloppenwijken van Matagalpa een beter leven te geven.

Gesponsord: €17200.-

Over ons

Sinds 2001 heeft ORS Lek en Linge een zeer warm contact met Las familias Especiales in Matagalpa (Nicaragua). Om het jaar gaan we met een aantal docenten en met een groep van ongeveer 15 leerlingen van voornamelijk VMBO hier naar toe. Dit met als doel om leerlingen in contact te brengen ontwikkelingssamenwerking en met het leven aan de andere kant van de aarde. Met mensen die heel wat minder hebben dan de mensen in Nederland. Elke keer weer horen we dat dit het leven van de leerlingen (en docenten) heeft veranderd.

De leerlingen verbinden zich voor twee jaar aan het project en halen een groot deel van de kosten van de reis en de verblijfskosten zelf op. Dit omdat het anders voor de leerlingen niet betaalbaar is. Het geeft de leerlingen veel voldoening, ze leren hun eigen grenzen verleggen in contact met andere mensen en leren groepsgenoten kennen. De reis zelf heeft een enorme impact op de leerlingen, zelfs tot aan de vervolgopleiding aan toe.

Las familias Especiales

Familias Especiales is een stichting die door de Amerikaanse non Hermana Rebecca Truijllo en de Nicaraguaanse vrouw Marlène Hernandez, die zelf een beperkt kind heeft, in 1996 is opgericht. Het doel is om samen met andere vrouwen gezinnen met beperkte kinderen te ondersteunen.

Tegenwoordig worden meer dan duizend gezinnen op de een of andere wijze geholpen. De ondersteuning wordt gegeven aan de armste gezinnen. Ze wonen in armzalige hutjes in de krottenwijken in de bergen rond de stad Matagalpa. Familias Especiales wordt niet financieel ondersteund door de Nicaraguaanse overheid, maar moet het doen met de steun die het van anderen krijgt. Er zijn in de loop der jaren veel samenwerkingsverbanden ontstaan, zoals het met Lek en Linge, het Liliane Fonds en de Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking.

Wat hebben we bereikt

In meer dan 10 jaar is met hulp van onze school al erg veel bereikt.

In 2001 is de eerste inzamelingsactie gehouden. Met het geld dat toen is opgehaald en dat is verdubbeld door ICCO en Wilde Ganzen is ervoor gezorgd dat de rolstoelenwerkplaats van de Stichting kon worden gered en verbeterd. Tijdens de eerste reis in 2002 is er geholpen bij de verbouwing van dit pand.

In 2003 is er heel veel geld opgehaald en met zelfs een verdriedubbeling van ICCO en Wilde Ganzen lukte het om een prachtig bedrijfje neer te zetten: papierrecycling.

In 2005 is er in samenwerking met het Liliane Fonds en het geld dat toen is ingezameld is (verdubbeld door de Postcodeloterij) heel veel individuele kinderen geholpen. Zij hebben operaties kunnen ondergaan of ze zijn geholpen om naar school te kunnen gaan. Ruim 450 kinderen hebben toen op een of andere manier steun ontvangen.

Bij terugkomst met een nieuwe brigade in 2007 bleek dat de rolstoelenwerkplaats een steeds belangrijkere functie begon te vervullen in Matagalpa en omgeving. Rolstoelenwerkplaats is ook niet de juiste term. Er wordt meer gedaan: allerlei hulpmiddelen worden hier aangemeten.

De mensen van het Liliane Fonds waren heel erg verrast over de kwaliteit van het werk. Zij wilden zelf ook een werkplaats gaan oprichten in Nicaragua, maar hebben ervoor gekozen om de werkplaats van Familias Especiales te gaan gebruiken. Dit betekent dat kinderen uit heel Nicaragua naar Matagalpa komen voor rolstoelen of andere hulpmiddelen. Het zijn vaak hele arme kinderen. De reizen zijn lang en het duurt een paar dagen voordat een rolstoel of hulpmiddel klaar is. Dit geeft problemen. Waar moeten deze kinderen en hun ouders slapen? Zij hebben geen geld voor een hotel.

In 2009 hebben we weer een inzamelingsactie gehouden. Met het geld, dat weer verdubbeld werd door het Liliane Fonds, hebben we we een logeerhuis gerealiseerd. Het huis was in 2011 gereed. In dit logeerhuis kunnen arme gezinnen overnachten. Maar bezoekers uit andere landen kunnen er ook slapen. Zij moeten er wel voor betalen en zo verdient de stichting weer geld dat voor alle andere projecten kan worden gebruikt. Gehandicapte jongeren kunnen ook een baantje krijgen in het logeerhuis.

In 2012 is er een inzamelingactie gehouden. Met dit geld wordt de yoghurtfabriek gemoderniseerd. Hierdoor zal men in staat zijn een grotere afzetmarkt te bereiken, waardoor er meer yoghurt geproduceerd zal gaan worden. Hierdoor zal de “winst”ook toe nemen. Dit geld wordt dan in extra productie van yoghurt gestoken wat dan wordt uitgedeeld aan de (Gehandicapte) kinderen van de stichting.

We zijn ook actief op Facebook, Twitter, YouTube en Google+